Lista mailingowa

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

konkurs fotograficzny "Przyrodnicze ciekawostki Kamiennej Góry i okolic" konkurs fotograficzny "Przyrodnicze ciekawostki Kamiennej Góry i okolic"

Jesteś tu: » Strona główna » konkurs fotograficzny "Przyrodnicze ciekawostki Kamiennej Góry i okolic"

konkurs fotograficzny "Przyrodnicze ciekawostki Kamiennej Góry i okolic"

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Przyrodnicze ciekawostki Kamiennej Góry i okolic”

12.10.2009 – 20.03.2010 r.

1. CELE KONKURSU

- Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć kilka fotografii z przyrodniczymi ciekawostkami.

- Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć kwiatów, drzew, alei drzew, zwierząt lub krajobrazu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze

2.    Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.    Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących uczniów naszej szkoły.

3. ZDJĘCIA

1.    Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe lub w sepii w formacie 10x15 cm maksymalnie 13x18 cm.

2.    Termin zgłaszania swoich prac mija 20 marca 2010 r. Opisane nośniki z imieniem i nazwiskiem autora należy składać u przewodniczącego jury - Grzegorza Tomaszewskiego w świetlicy szkolnej.

3.    Oceny prac fotograficznych  oraz przyznania nagród dokona trzyosobowe jury konkursu w składzie:

·         Grzegorz Tomaszewski – wychowawca świetlicy szkolnej (przewodniczący jury)

·         Jolanta Tułaczyk – zastępca dyrektora szkoły

·         Karolina Żukowska-Bąk – artysta fotograf

4. WYSTAWA PRAC

1.        Ocena jury nastąpi do 1 kwietnia 2010 r.

2.        Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w czytelni szkolnej od 15 kwietnia do 15 maja 2010 r.

5. NAGRODY

1.     Jury konkursu przyzna cztery nagrody: laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę główną oraz jego praca (we fragmentach) zostanie opublikowana w gazetce szkolnej „Szkolny dzwonek” i na stronie internetowej szkoły.

2.     Laureaci drugiego, trzeciego miejsca i wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe.

6. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac, fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych szkoły, promocji w mediach i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora (imię i nazwisko).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Fotografie (prace w teczkach) zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach organizatora konkursu.

2.     Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników